Plošné izolace

Spojování a dělení

Zesítění pěny zajišťuje tvarovou stálost i po mnoha letech, delší životnost a možnost snadného spojování horkým vzduchem, kdy dojde k natavení pěny a prolnutí vrstev, čímž se spoj stává trvalým. Pozn.: U různých typů nezesítěné pěny je toto řešení jen velmi obtížné. Další možností spojování je lepení lepidly chloroprénového typu, které přináší také velmi uspokojivé výsledky.

Pěny Yatex lze velice snadno dělit řezáním příp. stříháním, vysekáváním a spojovat mechanicky (sponkami, např. izolační aplikace trubky). Materiál lze dále zpracovávat lisováním, tvarováním za tepla či vysekáváním. Práce s tímto materiálem nevyžaduje žádné odborné znalosti a dovednosti a je velice snadná a příjemná.

  • Díky uzavřené buňkové struktuře má materiál Yatex vynikající tepelně izolační vlastnosti, nepatrnou nasákavost a vysoký odpor proti difúzi vodních par.
  • Při použití pěny Yatex s nalaminovanou hliníkovou nebo PE fólií je možné dosáhnout prakticky úplné nepropustnosti par.
  • Pěny Yatex mají mimořádnou chemickou odolnost a je možné je použít v širokém teplotním rozsahu.
  • Výborná je také schopnost pohlcovat nárazy a tlumit zvuk (klepavé či krokové zvuky).

Hořlavost

Pěny Yatex se dodávají v provedení základním i středně či těžko hořlavém - B1, B2, B3 (dle DIN 4102).

Typ:N30
Hustota (kg/m3)30 ± 3
Pevnost v tahu (MPa)
podélná
příčná

>0,2
>0,2
Prodloužení při přetrhnutí (%)
podélné
příčné

>70
>80
Zbytkové protlačení (%)
(10 cm2 plocha, 70 N, 1 min.)

<5,0
Nasákavost (%)
(28 dní)

<5,0
Pohltivost páry (%)
(28 dní)

<0,3
Koeficient difůze vodní páry
(kg/(msPa)) x 10-13

~5,4
Tepelná vodivost
(W/(mK)) při -15 oC

0,035 *
Tepelná vodivost
(W/(mK)) při 0 oC

0,038 *
Tepelná vodivost
(W/(mK)) při +10 oC

0,039
Tepelná vodivost
(W/(mK)) při +60 oC

0,048 *
Teplotní rozsah použití-60 °C až +90 °C


* označené hodnoty jsou pouze informativní (nejsou auditovány).