Polyuretanové pěny
Fotogalerie

Polyuretanové pěny

Polyuretan je polymer, který se vyrábí polyadicí diizokyanátů a dvoj - nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby.