Laminace
Fotogalerie

Laminace

Díky specifickým vlastnostem polyetylénových pěn a jejich různorodosti nacházejí tyto materiály velké množství uplatnění v různých odvětvích průmyslu - od doplňkové funkce, kdy nejsou součástí cílového výrobku, až po situace, kdy koncový produkt obsahuje právě a jenom polyetylénovou pěnu.

Formátování pásů, tepelné tváření

V závislosti na požadavcích je možno pěny upravovat dle přání zákazníka takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovaly při dalším zpracování.

Za standardní úpravy lze považovat technologie laminace, výseky, přířezy, formátování pásů, tepelné tváření a některé další úpravy, které jsou vyvíjeny na základě určitých požadavků zákazníka.

Úpravy velikosti pěny

Jedním z nejfrekventovanějších požadavků zákazníka je úprava velikosti pěny (částečná v podobě požadavku na šířku pásu nebo formátu desek a detailní v případě požadavku na konkrétní tvar výrobku s přesným kótovaným zadáním).

Sportovní uplatnění – gymnastické koberce